U PREDSTAVI IGRAJU (pantomimičari štećenog sluha):

I studenti Akademije lepih umetnosti iz Beograda koji se smenjuju:

Autori predstave:

Plakat predstave