Svi ciljevi su u skladu sa Milenijumskim ciljevima UN